Ta hand om huset

shutterstock_145474468

Ett hus är inte något som man kan bo i hur länge som helst utan att behöva göra ett och annat. Det bästa är att ta sig en titt på huset två gånger om året, en på våren och en på hösten. Nedan följer två checklistor man kan följa.

Våren

  • Taket – om taket blir skadat kommer detta ofta i samband med snö och is. Våren är därför den perfekta tiden att inspektera taket och behövs det göras reparationer kan man då göra det direkt eller under sommaren.
  • Skorsten – i samband med kontroll av taket bör man se till så ett det inte är några problem med fog, tegel eller plåt kring skorstenen.
  • Väggarna – se främst över färgen och se om det kan behövas målas om eller inte. Behöver man måla bör man även skrapa och inspektera träet inunder och se om några plankor behöver bytas.
  • Krypgrunden – kontrollera att det inte finns någon fukt eller mögel här nere. Det kan även finnas djur som bosatt sig eller dött där nere.

Hösten

  • Takrännor och stuprör – man bör alltid rensa takrännor och stuprör innan vintern, annars riskerar man att det fryser till och spricker.Har man hål eller sprickor bör man byta ut eller åtminstone täta med en lämplig fogmassa.
  • Avloppsbrunnar – kontrollera så att alla fungerar som de ska och rensa vid behov.
  • Inspektera vinden – kontrollera att det inte är någon fukt eller mögel där. Gör detta både före och efter de värsta höstregnen så bör man se om det läker någonstans.
  • Lister – se till så att alla tätningslister på fönster och dörrar är hela och elastiska, byt ut dem om detta inte är fallet.