Lägga nytt golv – att tänka på

Att byta golv är minst sagt ett projekt. Det kan finnas mycket man inte väntat sig och problem som behöver tacklas när man försöker sig på detta.

Börja alltid med att välja vilket typ av golv som ska läggas. Gör noggrann efterforskning på alla olika typer som finns och se vilka för- och nackdelar de har. Somliga kan kanske är väldigt lätt att lägga men måste bytas ut om de slits ut. Andra kanske istället är näst intill outslitliga men kräver en fackman för att lägga.

Något många har gjort den senaste tiden är också att lägga in golvvärme. Vill man göra detta kan det först och främst informera om vilket golv man kanske borde välja då till exempel stengolv leder värmen bättre än trägolv. Elektrisk golvvärme är ett vanligt alternativ som inte bygger mycket på höjden. Men har man redan element och vattenburen värme i huset kan man med fördel välja vattenburen golvvärme istället.

Se också till att göra en ordentlig kalkyl på hur mycket allt kommer att kosta och försök uppskatta hur lång tid det tar. Rummet blir ju trots allt mer eller mindre obrukbart så länge golvet inte är lagt. Se sedan till att sätta tid åt sidan för att verkligen göra arbetet, och för att det inte ska bli stressigt är det bra att räkna i överkant när man försöker uppskatta tiden.